Põlvamaa Partnerluskogul on kavas taotleda kohaliku tegevusgrupi toetust eesmärgiga kasutada Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetme vahendeid 13. oktoobril 2015 üldkoosoleku otsusega kinnitatud Põlvamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 elluviimiseks.

Strateegiaga on võimalik tutvuda ülal oleva viite all.

Info: leader@polvamaa.ee või tel: 53 029100