11.-13. juunini toimus Soomes Iisalmi piirkonnas ja Põhja Savos üleeuroopaline Leader tegevusgruppide koostööprojekt – LINC (Leader Inspired Network Community) konverents.

Peale Austriat, Saksamaad ja Eestit korraldusjärje enda kätte saanud soomlased olid varasemalt käsitletud teemade rikastamiseks valinud seekord läbivaks teemaks sauna, tervise ja heaolu.
Seminaride töögruppide teemad ja praktilised väljasõidud olid samuti seotud tervisliku elustiili, toidu tootmise, turismi arenduste ja heaoluettevõtlusega maapiirkonnas.

Soomes Iisalmi linnas ja ümbruskonnas toimunud konverentsil olid esindatud 13 Euroopa riigi Leader organisatsioonid kokku ligi 250 osalejaga. Eestist osales 9 tegevusgruppi ja Maamajanduse Infokeskus.

LINC konverents oli üles ehitatud kolmele laiemale tegevusele, kus Leader tegevusgrupid said pakkuda kohalikku toitu ja jagada infomaterjale, osaleda seminaridel ja töögruppide aruteludes ning võistelda spordialadel. Üheks spordialaks oli naisekandmine, mis toimuski selle ala sünnipaigas Sonkajärvil, kus 1996. aastast korraldatakse ka maailmameistrivõistlusi.

Piiriveere Liiderit esindas konverentsil Teet Helm ning Põlvamaa Partnerluskogu Tiiu Rüütle, Tiina Länkur, Andrus Seeme, Kaido Kõiv, Alar Alapert ja Marko Avikson.

Ürituse lõpus esitas Austria Osttiroli piirkond videotutvustuse ja kutse Austriasse, kus toimub järgmine võrgustiku kokkusaamine.

Euroopa Liidu riikides on kokku üle 2000 Leader kohaliku tegevusgrupi, kelle ülesandeks on maaelu arendamine ja kohaliku algatuse toetamine. Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi ja Eesti Leader Liit.