Põlva Vallavalitsus koostas ja viis ellu projekti „Külavanemate ja kogukonnaliidrite õppereis“, mida kaasfinantseeris Põlvamaa Partnerluskogu LEADER meetme toetusel.

Projekti eesmärgiks oli motiveerida Põlva valla külavanemaid ning kogukonnaliidreid koostööks omavahel ja kohaliku omavalitsusega, et igal külakogukonnal oleks huvi ja nähaks võimalusi oma elukeskkonda jätkusuutlikult arendada. 

11.- 12. augustil 2011 toimunud kahepäevasest õppereisist võtsid osa Põlva valla külavanemad, külavanemateta külade kogukonnaliidrid, Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht ning Põlva vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad, kokku 26 inimest. 

Harju maakonnas külastati Rae ja Saku valda, mis on Harjumaa ühed edukamad vallad. Esimene kohtumine ja seminar toimus Saku valla MTÜ Metsanurme külakeskuse ruumides koos valla ja kohaliku Leader tegevusgrupi esindajate ning Saku valla külavanemate esindusega. Toimusid esitlused ja aktiivsed arutelud järgnevatel teemadel: külavanemate kujunenud rollid, külade rahastamis- ja kaasamisvõimalused; külavanemate katusorganisatsiooni vormid ja võimalused; koostöövõimalused eri organisatsioonidega era- ja kolmanda sektori ning kohaliku omavalitsusega jm. Lisaks külastati Saku valla külasid ja külakeskusi, Kiisa rahvamaja ja Esko Pere Talu (mis on tuntud seriaalis Õnne13 Uuevariku taluna). Kohapeal tutvuti talumeierei toodanguga.

Rae vallas toimus kohtumine ning vastuvõtt MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi hoones (endises külakoolimajas), kus alustatakse peatselt rekonstrueerimistöödega. Külastati ka Rae valla vaatamisväärsusi ning Jüri Gümnaasiumi, kuhu on koondatud Rae valla huvikool, tervisespordikeskus (sh võimla, ujula, aeroobikasaal, jõusaal, džuudosaal jm) ning raamatukogu nii õpilastele kui ka kohalikule elanikkonnale. Kooli vahetus läheduses asub kompleksne staadion ja laste mänguväljak, mis on avatud kõigile huvilistele.
 
Üks põnevamaid vaatamisväärsusi oli Kose valla Saula küla Pirita jõe kaldale loodud muinas-eesti Viikingite Küla, kus tutvusime MTÜ Viikingite Küla saamislooga ja tegevusega. MTÜ tegevjuht ja Viikingite Küla ideeautor Steve Hindrekson korraldas põhjaliku ekskursiooni üsna suurele territooriumile väljaarendatud muinas-eesti viikingite külla, kus igal ehitisel ja detailil oli oma saamislugu, mis olid seotud muinasesivanemate eluviiside ja –keskkonnaga. MTÜ Viikingite Külal on juba suur territoorium väljakujundatud, kuid veel rohkem on uusi plaane ning algatusi. Juba täna mõeldakse Viikingite küla territooriumi laiendamisele, et kõik ideed ellu viia. 
Kokkuvõtteks on huvitav tõdeda, et mitmed külaliikumisega seotud teemad ja probleemid olid sarnased ning samas oli ka palju uusi lähenemisi. 

Tõdesime, et võrreldes Rae ja Saku valdadega on Põlva vallas külaliikumine aktiivsem ja laiapõhjalisem, mis võiks motiveerida kõiki külasid julgemalt tegutsema. Põlva valla külavanemad said õppereisilt palju huvitavaid kogemusi ja uusi mõtteid, mis aitavad neil omavahelist koostööd edendada ning veelgi paremini oma külade elukeskkonda arendada.

Lisainfo:
Mari-Riina Terna 
Põlva valla arendusnõunik ja projektijuht