10. oktoobril lõppes Põlvamaa Partnerluskogus Leader meetmest rahastatavate projektitoetuste selle aasta viimane taotlusvoor. 

Projektitaotlusi laekus kokku 45. Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamise meetmesse esitati 21 taotlust ja elukvaliteedi parandamise meetmesse 24 taotlust. 

Kokku taotletakse toetusi kahe meetme peale üle 420 tuhande euro ulatuses ja toetuste eelarve selles taotlusvoorus on ca. 178 tuhat eurot. 
MTÜ-d ja sihtasutused esitasid 27 taotlust, ettevõtted 16 ja omavalitsused 2 projekti. Projektitaotlusi laekus piirkonna kõigist omavalitsustest, esitati ka piirkonnaüleseid projekte ning nii investeeringuteks kui koolitusteks ja õppereisideks. 

“See, et laekus nii palju taotlusi, näitab, et järjest rohkem saadakse aru Leader programmi poolt pakutavatest võimalustest maapiirkonnas. Kahjuks peame seekord kurvastama paljusid taotlejaid, sest raha jätkub vähem kui pooltele laekunud projektidest. Uue võimaluse projekte esitada saavad taotlejad aga juba järgmise aasta alguses,“ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. 

Taotlusvooru tulemused ja toetuste saajad selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusena novembri alguseks. 

Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine – teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti esitab taotleja PRIA büroole, kus toimub lõplik taotluse menetlemine ja toetuse väljamaksete teostamine.