05.-06. oktoobril  viibib Põlvamaa Partnerluskogu juhatus Võrumaal Vaskna turismitalus, kus toimuvad arutelud strateegia meetmete muudatuste osas.

„2010. aastaga lõpeb Leader-programmi esimene kolmeaastane periood ning 2011.aastal algab järgmine sama pikk periood. Esimese perioodi lõppemine toob tegevusgruppidele kaasa võimaluse korrigeerida oma strateegia meetmeid, et senise kogemuse põhjal muuta Leader-tegevuste panus järgneva tööperioodi jooksul piirkonna arengu jaoks veelgi efektiivsemaks,“ selgitas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle arutelude vajalikkust. „Alates 03. oktoobrist hakkas kehtima ka uus Leader määrus, seega on praegu vajalik viia oma strateegia meetmed kooskõlla ka uue määruse nõuetega.“

„Kolmeaastase tööperioodi järel on meie kogemused loodetavasti piisavalt suured, et osata viia meetmetesse sisse muudatused selliselt, et Leader programmi elluviimine tooks piirkonna arengule veelgi enam kasu,“ on partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme enne arutelu positiivselt meelestatud. „Kevadine üldkoosolek ei pidanud strateegia ja meetmete muutmiseks eraldi töörühmade moodustamist vajalikuks ning delegeeris muudatuste tegemise juhatusele. Püüame muuta meetmed ja nende eesmärgid selgemaks nii taotlejale kui hindajale.“

Arutelu lõpeb 06. oktoobril muudatusettepanekute vormistamisega, mis esitatakse oktoobri lõpus  üldkoosolekule.