15.-16. juuni tegime koos partnerluskogu võrgustiku inimestega külastuse Piiriveere Liider piirkonda. Eesmärk oli avastada oma lähipiirkonna külastuskohti ja saada eestvedajatega vesteldes vahetuid kogemusi uute algatuste käivitamisest ning käigus hoidmisest.

Külastusmarsruudi koostamisel oli suureks abiks Piiriveere Liider büroo. Kohtade valiku käigus jõudsime tõdemuseni, et meie külastusaeg võinuks pikem olla, kuna avastamisväärset jätkub „Piiritu Piiriveere“ piirkonnas küllaga.

„Sageli tundub kutsuvam käia õppereisidel kaugemal, kuid väga vajalik ja hea tunne on teada, mis enda lähipiirkonnas sünnib. Hea meel, et ammune mõte saada osa Piiriveere piirkonna uutest ettevõtmistest, kultuuri eripäradest ja külalislahkusest nüüd ühe Leader toetuste perioodi lõpetuseks teoks sai,“ märkis partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.
 
Juhuslikult kujunes meie ringreis selliselt, et nägime ära kõik turismiarendusprojektiga „Elu kahe maailma piiril“ sinna piirkonda loodud NG kollased raamid – Räpinas, Podmotsas ja Obinitsas.

Esimene külastuskoht oli Räpina Loomemaja, kus meid võtsid vastu vallavanem Teet Helm ja Piiriveere Liider tegevjuht Kaidi-Mari Liping. Saime ülevaate elluviidud Leader projektidest ja uue perioodi toetusmeetmetega seotud eesmärkidest.
Räpina Äriabikeskuse juhataja Leo Kütt tutvustas Räpina Loomemajale sisu andvaid tegevusi, mis on nullist looduna muljetavaldavalt edenenud ja oluliselt rikastanud ka Räpina piirkonna väikeettevõtlust.


Piiriveeres Räpina sadama sillal. Foto Marko Avikson

Mõnusa külastuselamuse saime Räpina sadama kohvikus, kus sadama rajamisest ja kasutamise võimalustest tegi põhjaliku ülevaate sadamakapten Martin Tuul.

Edasi suundusime Mikitamäe poole ning vaatasime koos valla arendusspetsialist Maivi Laariga üle menuka sibula- ja kalalaada toimumiskoha Lüübnitsas, ühes külakeskuse, väikese muuseumitare ja uue vaatetorniga ning saime aimu suursündmuseks oleva laada korralduspoolest.
Ööbisime Värska Veekeskuses ja ei jätnud kasutamata ka keha turgutamist veekeskuses.

Teise päeva hommikul suundusime läbi Seto Folgi ootel oleva heakorrastatud ja kergliiklusteega ääristatud Värska peatänava Verhulitsa poole, kus põikasime sisse Peko orienteerumisklubi külamajja. Vallavanem Raul Kudre näitas uuena ehitatud klubihoonet ja rääkis projektimajandusest ning vajadusest mõelda läbi ja näha ette projektidega kaasnevatele kuludele ka jätkusuutlikud tuluallikad.

Oodatud ja enamuse grupiliikmete jaoks esmakordseks külastuseks oli Vana Jüri Seebikoda, kus peremees Silver Hüdsi rääkis oma mõtlemapaneva loo, kuidas ta esivanemate tallu tagasi pöördus ja seebivalmistamise juurde jõudis. Silveri jutust käis läbi ka see, et Leader´i juures on tema jaoks kõige väärtuslikum osa just õppereisidel ja koostöövõrgustikel.

Viimase peatuskohana võttis meid Obinitsa Seto Seltsimajas vastu ja kostitas Rieka Hõrn. Seto köögi hõrgutiste kõrvale kuulsime lugusid soome-ugri kultuuripealinnaks olemise kohta (soome-ugrilasi on ca. 22 miljonit). Saime kuulda, et Obinitsas toimub 1. augustil Seto Kuningriigi Päev ja juulikuus Vanemuise suvelavastus – Obinitsa.

Piiriveere äärne eripära ja ehedus tekitas tunde, et sinnakanti tasub alati tagasi minna.