Täna, 20. märtsil avanes taotlusvoor Põlvamaa Partnerluskogu meetmetele 2.1 ja 2.2.

Meetme „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ (meede 2.1) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 kr. 

Meetme „Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine“ (meede 2.2) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanikkonna heaolu parandamine teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kaudu, aidates kaasa ka tööhõive suurenemisele tegevuspiirkonnas. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 500 000 krooni.

Täpsemat informatsiooni meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta saab partnerluskogu kodulehelt või telefonidelt 799 8953, 5302 9100.

Taotlusvoor on avatud 20. märtsist 5. maini.