17.-18. novembril toimus Põlvamaa Partnerluskogu liikmete õppereis Harjumaale. Õppereisi põhiteemadeks olid ettevõtlus, külaelu ja looduslähedane elulaad.

Maardu külas asuvat ettevõtet OÜ Pärtli Paas tutvustas selle omanik Hillar Müür. Ettevõte tegeleb paekivi töötlemisega. Soetatud on uuenduslikud masinad kivitööks. Tegemist on Eestis ainulaadse väikeettevõttega, kellel on oma paekivimaardla ja kelle toodang läheb suures osas ekspordiks.

Viimsis, tagasihoidlikus kaarhallis asub ettevõte Fysiotech. Ettevõtte omaniku, Allar Ahoneni sõnul toodavad nad aastas kuni 1500 ravi- ja massaažilauda ning muud meditsiinilist varustust. Kuigi peamised kliendid on Soomes, Rootsis, Venemaal, Taanis, Norras ja Hollandis, võib Fysiotechi toodangut leida ka Eesti SPAdes ja meditsiiniasutustes. Väidetavalt on Fysiotechi massaažilaud eritellimusena ka Venemaa presidendi ning sealsete suuremate staaride kodudes.

Veendusime, et maaelu on olemas ka pealinna lähistel. Mõnusa ja stiilipuhtana leidsime eest Lagedi Ratsaspordikooli, mille õpperuumi sisustamisele ja välimaneeži rajamisele on saadud toetust LEADER meetmest.


Grupipilt Eesti muinasjututegelase Põhja Konna skulptuuri juures

MTÜ Ajaveski on uuendusliku lahendusena restaureerinud Kostivere tuuliku ja rajanud sinna õdusa käsitöö- ja kunstikoja. Ajaveskist on saanud vahva kokkukäimiskoht käsitööhuvilistele. Rõõmsa noorenduskuuri saanud veskis toimuvad õpitoad ja koolitused ning avatud on käsitöö- ja kohvipood.
Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno Kannike tervitas meid Iru Ämma majas, mis on Leader toetuse abil ehitatud seltsimaja Iru küla elanikele. Leader toel on külamaja kõrvale rajatud tenniseväljak ja liikluslinnak lastele.

Kostivere mõisa külastus oli hea näide koostööst. Osaliselt renoveeritud mõisat tutvustas Irina Pärila, kelle sõnutsi on mõisa peamajas koht seltsimajale, näitustele, valla kultuuritöötajatele ning siin asub ka Põhja-Harju Koostöökogu büroo.

Kuna ristiusk alustas oma levikut Eestimaal just Harjumaalt, on siin palju ajaloolisi rajatisi, milliseid mujal Eestis ei leidu. Üks neist on omapärane ja legendiderohke Saha kabel. Kohaliku tegevusgrupi jaoks on siinse kultuuripärandi säilimise eest seismine suureks väljakutseks.
Paljud pealinlased on tüdinud linnaelu kiirest tempost ja kõikjal pealesurutavast masstoodangust. Järjest rohkem otsitakse võimalust looduses viibimiseks ja väärtustatakse kohalkku ja puhast toitu. Viimsisse rajatud Eesti esimese ÖKO SPA Harmoonikum perenaine Ene Lill tutvustas neil pakutavaid ravi- ja lõõgastusvõimalusi ja pakkus mahedast toorainest valmistatud lõunasööki. Ene Lill pidas õpetliku ja mõtlemapaneva loengu tervislikust toitumisest.

Rae vallas asuvast Lilleoru elulaadikeskusest olid meist küll paljud kuulnud, kuid külastus oli kõigi jaoks esmakordne. Elulaadikeskuse üks eestvedajatest Ave Oit rääkis, et ökoküla on saanud nii populaarseks, et on suur tarvidus suure koolitushoone järele. Ökokülas tegeldakse inimese teadliku arengut toetavate õpetuste jagamisega. Nagu ühele ökokülale kohane, ootas meidki lõunalaual väga maitsev ja huvitav taimetoit.

Suur tänu Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuhile Margit Pärtelile, kes meid õppereisil saatis ja põnevate lugude kaudu oma tegevuspiirkonda tutvustas