Septembri alguses toimus Austria lõunaosas Osttiroli piirkonnas Silliani väikelinnas Euroopa maaeluvõrgustiku LEADER tegevusgruppide viies LINC konverents, mille teemaks oli seekord „koostöö kunst.“

„Leader võrgustikud on hea näide koostööst. Sel LINC konverentsil olid 16 Euroopa riigi esindajad ja sädeinimesed koos, et otsida lahendusi, kuidas säilitada, arendada ja turundada maapiirkonnas elu läbi ettevõtluse ja kogukonna toimimise. Mured on meil kõigil sarnased ja lahendusi tuleb kogukondadel endil leida. Selleks on väga hariv kuulda ja näha, kuidas mujal on lihtsalt või nutikalt mõni projekt ellu viidud ja tegevus käivitatud“ jagas oma muljeid kõigil LINC konverentsidel osalenud Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.


Partnerluskogu esindus Lõuna-Austria mägist loodust uudistamas. 

Konverentsi ülesehitus oli jagatud kolme ossa: töögruppide arutelud ja kontaktide ning infomaterjalide jagamine ja oma toidu pakkumine. Sellele järgnes meelelahutuslikum osa piirkonna jaoks populaarsetel spordialadel võistlemisega ning eraldi päeval väljasõidud edukate projektinäidete juurde.

Õppereisid seostusid seekord taastuvenergia, mobiilsuse, turismi ja väikeettevõtluse teemadega. Kõik see, mille tegemisel saab ka Leader programm abiks olla.

LINC konverentsi motoks on saada informeeritud, inspireeritud ja kaasatud omavahel kogemusi jagades. Seega võib konverentsi eesmärgiks lugeda Euroopa Leader tegevusgruppide omavahelise koostöö edendamist ja ühtekuuluvustunde suurendamist. Austrias toimunud kokkusaamisel osales Leader tegevusgruppe 16 erinevast riigist, kokku ligi 220 inimest.

Põlvamaa Partnerluskogu esindasid Andrus Seeme, Kaido Kõiv, Alar Alapert, Lannart Liba ja Indrek Käo, kes tõi rahvusvahelise meeskonna liikmena ainsa eestlasena koju spordivõistluste medali, seekord hõbedase.

Euroopa Liidu riikides on üle 2000 Leader programmi põhimõttel tegutseva kohaliku tegevusgrupi, kelle ülesandeks on maaelu arendamine ja kohaliku algatuse toetamine. Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi.

Järgmised LINC konverentsid toimuvad Lõuna-Itaalias, Ungaris, Luksemburgis ning 2020 a. teistkordselt Eestis.

Lisainfo:
http://www.maainfo.ee/index.php?id=2659&page=3394&
http://linc2014.grafikstudio-mandler.at/
www.rmo.at/osttirol-und-rmo/