01.-02. oktoobril viibib Põlvamaa Partnerluskogu esindus Leedus Ukmerges, kus osaletakse rahvusvahelisel konverentsil „Partnerluse tähtsus integreeritud maaelu arengu elluviimisel. Kohalike tegevusgruppide kogemuste jagamine“.

Konverentsi põhiteemadeks on noorte algatused, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute poolne tugi noorte algatuste elluviimisel ning erinevate sektorite vaheline koostöö. Noorte algatuste teemalise ettekande esitab ka Põlvamaa Partnerluskogu. „Oleme tegevusgrupi töö algusest peale soosinud noorte võimalusi enese arendamiseks, seda nii läbi malevate korraldamise ja noortejuhtide koolitamise toetamise kui ka läbi noorte töögruppide konverentsidel ja suvekoolides,“ põhjendas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle ettekande teema valikut.

Konverentsil osalevad Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme, juhatuse liige Karmen Kukk, tegevjuht Tiiu Rüütle ja partnerluskogu liikme Valgjärve Vallavalitsuse esindaja Kaido Kõiv.

Konverentsi korraldab Ukmerge rajooni kohalik Leader tegevusgrupp, millega Põlvamaa Partnerluskogul on sõprus- ja koostöösidemed juba varasemast ajast.

Ukmerge rajoon asub Vilniuse maakonnas. Rajooni pindala on ligi 1400 km2, rahvaarv on ligi 46 000 inimest, kellest Ukmerge linnas elab 27 000 inimest.