Põlvamaa Partnerluskogu avab 17. augustil, samaaegselt taotlusvooruga ka ideevooru.

Ideevooru eesmärk on planeerida 2010. aasta tegevusgrupi strateegia rakenduskavasse suuremahulisi projekte, et seeläbi aidata paremini kaasa partnerluskogu strateegia üldeesmärkide saavutamisele. 

Ideekonkurss avatakse kõigile viiele meetmele – Kohalike ressursside säästev rakendamine, Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine, Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine, Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine.

Ideeprojekti eelarve maht peaks jääma vahemikku 500 000-3 000 000 krooni.

Iga meetme parimale ideele on võimalik rahastus, st iga meetme parim, Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud projekt võib saada rahastuse 2010. aastal. Samas võib partnerluskogu jätta võitja(d) välja kuulutamata, kui ükski projektiidee ei vasta esitatud tingimustele või kui üldkoosolek heakskiitu ei anna. 

Ideekonkurss on avatud 17. august kuni 05. oktoober 2009 kell 17.00.

Ideekonkursi täpsete tingimustega tutvu partnerluskogu koduleheküljel. Lisainfot saab telefonidel 799 8957, 5303 0738 ja meiliaadressil rahel@polvamaa.ee.

Tuletame meelde, et samaaegselt ideevooruga avaneval taotlusvoorul ootame projektitaotlusimeetmetele 1.2 – Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine, 2.1 – Kvaliteetse, korrastatud ja turvalise elukeskkonna arendamine ning 2.3 – Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine.  

Täpsemat informatsiooni meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta saab partnerluskogu koduleheküljelt www.partnerluskogu.ee või telefonidel 799 8957 ja 5303 0738.

Pöörame tähelepanu ka sellele, et Leader meetme määrus on muutunud. Info kodulehel www.partnerluskogu.ee.