14. märts lõppes Põlvamaa Partnerluskogu 2017 a. Leader meetme projektitoetuste taotlusvoor.

Kolme meetme peale kokku esitati tähtaegselt 111 projektitaotlust.

Taotlusi laekus kõigist piirkonna üheksast omavalitsusest ja kõige rohkem on esitatud taotlusi ettevõtjate poolt.

Täpsemad kokkuvõtted meetmete ja taotletavate toetussummade kohta selguvad lähiajal.

Toetust sai taotleda meetmetest:
Meede 1 – „Ettevõtlusele hoo andmine“, toetuseelarve 500 000 eurot
Meede 2 – „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ , toetuseelarve 235 833 eurot
Meede 3 – „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“, toetuseelarve 250 000 eurot.

Hindamise ja taotluste kinnitamise tähtaeg tegevusgrupis on hiljemalt 8. juuni 2017.