24.septembril külastavad Põlvamaa Partnerluskogu bürood ja tegevuspiirkonda Maaeluministeeriumi ametnikud:  maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo juhataja Kai Kalmann ning peaspetsialist Taavi Kurvits.

Kohtumisel saavad partnerluskogu esindajad anda ministeeriumi ametnikele tagasisidet käesoleva programmperioodi kohta ja haldusreformi mõjust piirkonnale. Arutlusele tulevad ka kohalike omavalitsuste ja muude arendusorganisatsioonide koostöö, mõtted tuleviku osas ning palju muud.

Maaeluministeerium korraldab taolisi kohtumisi kõikide LEADER-tegevusgruppidega, saamaks vahetut tagasisidet toimunu kohta ning paremini planeerida LEADER-tulevikku.