28.-29. novembril viibis Põllumajandusministeeriumi ja PRIA esindajatest koosnev töögrupp Põlvamaal, et arutada Leader meetmega seonduvaid aktuaalseid teemasid. 

Peale esimesel päeval peetud seminari Pesa hotellis, kus analüüsiti Leader programmi senist mõju ja väärtust ning arutati, millele edaspidi keskenduda, oli teise päeva kavas ülevaade Põlvamaa Partnerluskogult Leader toetust taotlenud projektidest.


Töögrupp tutvumas Ahja F. Tuglase muuseumi õue rajatud välialaga 

„Projektid sai valitud selliselt, et arutada koos ministeeriumi ja PRIA esindajatega nende teostamisel esile kerkinud probleemide üle ning selgitada põhimõtteid edaspidiseks,“ märkis Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.
 
Töögrupp sai ülevaate OÜ Moontec poolt Kanepisse rajatavast projektist Lämmi Kotus, Rosma Haridusseltsi eestveetavatest Waldorflasteaia ja –kooli projektidest, Ahjale F. Tuglase muuseumi juurde rajatud väliala arendamisest, Eesti hobuste ja hobuajaloo väikemuuseumi rajamise plaanist Ahja valda Mustakurmu külla, AS Cista tootmishoone fassaadi korrastamise projektist, mis jäi praeguse seisuga PRIA otsusel toetusrahast ilma ning Kõlleste motopoiste ettevõtmistest noortetegevuse arendamiseks maapiirkonnas. 

Töögrupi arutelude üks väljund saab olema ka uue Euroopa Liidu programmperioodi 2014-2020 Leader programmi rakendamise ettevalmistamine ja menetlusprotsessi töökindlamaks muutmine.