Hatiku külaosa vanema ja projektijuhi Annika Freibergi sõnul saab Hatiku külarahvas 2011 a. lõppedes taas rõõmu tunda, kuna valmis sai küla infotahvlite valgustusprojekti 2. etapp.

Hatiku elanike jaoks on infotahvlite ja postkastide valgustuse rajamine suureks sammuks turvalisuse suurendamisel ning valgustus kergendab oluliselt ka postiljoni tööd. Suurt rõõmu tunnevad tervisespordi harrastajad ja muidugi lapsed, kel on nüüd pimedal sügis-talvisel ajal olemas valgustatud liikumisrajad. 

Projekti elluviimisele aitas kaasa Põlvamaa Partnerluskogu, toetades projekti Leader programmi kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna meetmest.

Projekti 2. etapi kogumaksumuseks kujunes 5465 eurot, millest 60% saadi Leader-toetusena, 1917 euroga toetas omaosalust Põlva Vallavalitsus ja ülejäänu kaeti külaseltsi vahenditest.

„See projekt on heaks näiteks Leader-lähenemise põhimõtte – mitme sektori partnerluse – edukast toimimisest,“ kommenteeris Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. 

Infotahvlite valgustuse projekti koostas ning valgustuse ehitas OÜ Eltam.