17. veebruaril arutas maaeluminister Tarmo Tamm Põlvas Eesti Leader Liidu juhatuse esimehe Tiiu Rüütle ja tegevjuht Piret Leskovaga Eesti Maaelu Arengukava osaks oleva Leader meetme rakendamise hetkeseisu ja tulevikusuundi.
Kohtumisel Eesti Leader Liidu esindajatega oli peateemana kõne all Leader-tegevusgruppide roll Eesti maaelu arengus ja haldusreformi võimalik mõju tegevusgruppide tegevusele.
 
                           Pildil vasakult Piret Leskova, Tarmo Tamm ja Tiiu Rüütle.

„Eesti Leader Liit on Leader tegevusgruppe ühendav katusorganisatsioon ja on sel aastal ka Euroopa Leader ühenduse eesistuja. Praegu teadaolevalt jätkavad tegevusgrupid haldusreformi järgselt samades piirides. Selle jaoks on vaja siiski muuta kehtivat määruse nõuet, mille järgi saab tegevusgrupi moodustada, kui sellesse kuulub vähemalt kolm omavalitsust,“ märkis Leader Liidu juhatuse esimees Tiiu Rüütle.

„Valdade liitumisega kaasneb kohalikele kogukondadele mitmeid väljakutseid – vältida tuleb suurvaldade tekkimisega kaasnevat ääremaastumist. Siin on oluline roll kohalikul kogukonnal ja Leader-tegevusgruppidel, kes saavad Leader-meetme abil ergutada kohalikku ettevõtlikkust, investeerides kogukonda kui tervikut kõige paremini teenivatesse projektidesse,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Maapiirkondade majandusliku elujõulisuse ja tööhõive säilitamiseks tuleb kohalik looduslik ja kultuuriline eripära piirkonna arengu heaks tööle panna.“

Minister oli positiivselt üllatunud, kui kuulis, et näiteks Põlvamaa Partnerluskogu viimasest taotlusvoorust saavad investeeringutoetust töökohti loonud ettevõtted nagu Ahja Moodulahi, palkmajatootja Estonian Log Cabins, projekteerimisbüroo Resand ja Käbliku Pruulikoda, samuti kohalikud tuntud külaseltsid ja spordiklubid.

Mitmekesise maapiirkonna ettevõtluse ja põllumajandusest vabanenud töökohtade asendamise toetamise osakaal on tegevusgruppide toetusmeetmetes viimasel ajal suurenenud. Näiteks Põlvamaa Partnerluskogu toetuseelarvest läheb pool meetmele „Ettevõtlusele hoo andmine.“

Eestis tegutseb 26 Leader-tegevusgruppi, kes katavad 99,9% maapiirkonnast. Leader-meetme raames suunatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 eelarveperioodil maapiirkondade arengusse 90 miljonit eurot. Tegevuspiirkonna areng on kohalike kogukondade otsus. Igal Leader tegevusgrupil on kinnitatud oma strateegia, mille väljatöötamiseks kaasati kogukondi, ning strateegiate visioonid ja eesmärgid lähtuvad piirkonna ettevõtjate, kogukondade ja kohalike omavalitsuste vajadustest.