31. detsember 2014 oli viimane päev perioodi 2009-2013 toetuseelarvest heakskiidetud Leader projektitaotluste kuludokumentide esitamiseks.

PRIA kinnitas veel 30. detsembril eelmise perioodi viimase projektitaotluse määramise otsuse.
“See on olnud imeline, raske ja õpetlik teekond,” ütles PRIA LEADER toetuste büroo juhataja Marek Treufeldt. “Rohkem kui  7300 projekti  17800 erineva tegevusega annab oma panuse maaelu arenguks ja kogukonna elu edendamiseks üle Eesti.“

Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuhi Tiiu Rüütle sõnul esitati partnerluskogu tegevuspiirkonnas taotlejate poolt perioodil 2009-2013 kokku 472 taotlust, millest elluviimise kinnituse sai 311 projekti ehk ca. 65% taotlustest.
Katkestatud projekte, mis jäid taotlejate poolt ellu viimata kogunes lõpuks 14 ehk 4,5%.

Kokku taotles Põlvamaa Partnerluskogult Leader programmi toetust 138 erinevat organisatsiooni. Enim toetusi kasutas mittetulundussektor, ca. 72% projektidest, ettevõtete osa oli 21% ja kohalikel omavalitsustel 7%.
Elluviidud projektide keskmiseks projektitoetuse suuruseks kujunes 8150 eurot.
Perioodil 2009-2013 oli Põllumajandusministeeriumi poolt Põlvamaa Partnerluskogule määratud eelarve kokku veidi üle 3 miljoni euro.

Eestis tegutseb 26 Leader kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99 protsenti maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.