Euroopa Liidus ellu kutsutud maaelu edendamise algatus Leader võtab 9. mail lauluväljakul toimuva konverentsiga kokku oma senise tegevuse Eestis ja vaatab tulevikku.

Leader lähenemise abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuste ja kohaliku koostöö kaudu. Eestis on Leaderi tugevuseks see, et ta võimaldab pakkuda väga mitmekesiseid võimalusi kohaliku piirkonna arendamisel, see tähendab ka võimalust reageerida vastavalt vajadustele ja kasutades ära kohapealseid võimalusi.

Heaks näiteks on kohaliku toidu temaatika, mis on riiklikul tasandil tagasihoidlikult toetatud, kuid kus kohalikud tegevusgrupid on väga aktiivsed olnud. 

Eestis maapiirkondades tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi, kelle tegevuspiirkonnad kokku katavad peaaegu 100% Eesti maapiirkonnast. Kohalikud tegevusgrupid tegutsevad ühise võrgustikuna – Eesti Leader Foorumina. 2011. aasta lõpus ühineti ametlikult rahvusvahelise ühendusega Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks (ELARD).

Kohalike tegevusgruppide liikmete arv küünib 1700ni ning keskmiselt suudavad Leaderi tegevusgrupid haarata 4-5% oma tegevuspiirkonna majandusüksustest ning iga 1000 elaniku kohta on üks Leadertegevusgruppi liikmeskonda kuuluv organisatsioon. 

Rahastamiseks sobivate projektide väljavalimiseks hindavad kohalikud tegevusgrupid esmalt projekti vastavust oma strateegiatele. Seejärel saavad taotlejad, kelle projekt on heakskiidetud kohaliku tegevusgrupi poolt esitada taotluse PRIAsse, kes pärast projekti elluviimist maksab välja toetuse. Esimesed toetustaotlused esitati PRIAsse 2009. aastal. 2012. aasta alguseks oli PRIAsse esitatud 4414 väga erinevat taotlust. 

Aastateks 2007-2013 on Leader tegevuste rahastamiseks planeeritud 85,8 miljonit eurot. See moodustab riiklikust maaelu arengukavast 10%.

Kolmapäeval, 9. mail toimub Tallinna lauluväljaku klaassaalis konverents ”Euroopa päev Leaderiga”, kus on võimalik tutvuda läbilõikega toetust saanud Leader projektidest, kuulata teemaga seotud ettekandeid ning kaasa rääkida Eesti Leaderi tuleviku kujundamisel.

Konverentsi otseülekannet saab jälgida veebist: www.maainfo.ee/leaderkonverents