Teisipäeval, 09.oktoobril toimus Rasina külakeskuse saalis Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek.
 
Koosolekul kinnitas üldkoosolek partnerluskogu  järgmise aasta rakenduskava ning andis juhatusele volituse edaspidi rakenduskava ja selle muudatuste kinnitamiseks ja esitamiseks. „Volituse vajadus kerkis esile seoses sellega, et tegemata jäävate või odavnenud projektide summad tulevad jooksvalt partnerluskogu eelarvesse tagasi, mistõttu tuleb rakenduskavasse viia sisse muudatusi. Kui me ei pea  iga kord selleks liikmeid kokku kutsuma ja juhatus saab muudatused kinnitada ning PRIAle esitada, kiirendame märkimisväärselt partnerluskogu tööd ja piirkonna arengut,“ selgitas tegevjuht Tiiu Rüütle.

Kinnitatud rakenduskava kohaselt on 2019. aastal Põlvamaa Partnerluskogul strateegia meetmete rakendamise kogueelarveks ehk projektitoetusteks kasutada 528 800 eurot.

Foto. Rahel Lillemäe