26. oktoobril toimunud Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolekul kinnitati 2010. aasta rakenduskava, mille järgi eraldatakse meetmete toetusteks kokku 8 385 577 krooni.

Selgunud on ka III taotlusvooru projektitoetuse saajad. Taotlusvoor strateegia kolmele meetmele oli avatud 17. augustist kuni 05. oktoobrini.

Taotlusi laekus kokku 19, neist:
* meede 1.2 – Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine – 9 projektitaotlust, millest rahuldati 7 kogusummas 1 279 989 krooni.
* meede 2.1 – Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine – 7 projektitaotlust, millest rahuldati 5 kogusummas 761 556 krooni.
* meede 2.3 – Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine – 3 projektitaotlust, millest ei rahuldatud ühtegi.