Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Kagu-Eesti Leader tegevusgruppide juhtide kokkusaamisel, kus arutlusel uue perioodi 2014-2020 strateegia koostamise küsimused.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100.