Juhatuse esimees Tiiu Rüütle osaleb Tartus Eesti Leader Liidu nõupidamisel.
Eesti Leader Liidu koduleht: http://leaderliit.eu/

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100.