Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb sotsiaalministeeriumi teemapäeval – heaolu arengukava 2023-2030. ESF+ hoolekande valdkonnas.

Sotsiaalministeerium annab ülevaate teemadel:
1. Heaolu arengukava 2023-2030
2. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) hoolekande valdkonnas
3. Lisandus: Struktuuritoetused 2021+ hoolekandes sh LEADER-meetodi abil toetatavatest tegevustest (+arutelu)