Eesti Leader Liit kutsel kohtuvad Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskues Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppide juhatused ja tegevmeeskonnad ühisel arutelul LEADER tuleviku üle seminaril “Multifondid – kas hää mõte?”

Seminari kava

12.00 Lõuna

13.00 Sissejuhatus ja avasõnad

Kuidas 12 aastat LEADERit on Eesti maaelu mõjutanud? Olavi Petron, maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

Kas tahame olla viimase kolme hulgas, kes Euroopa Liidu multifonde ei kasuta? Triin Kallas, Eesti Leader Liidu tegevjuht

LEADER tulevik – kas me ise oleme valmis? Valdek Haugas, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees

14.30 Kohvi- ja sirutuspaus

15.00 Ühisarutelu
Tulevikku silmas pidades arutame koos kogukonna juhitud kohaliku arengu põhimõtete rakendamise ja laiendamise võimaluste üle teistesse fondidesse järgmisel Euroopa Liidu programmperioodil.
Arutelu modereerib Silva Anspal, Eesti Leader Liidu juhatuse liige ja Järva Arengu Partnerid tegevjuht

Seminari korraldab Eesti Leader Liit ning rahastab Põlvamaa Partnerluskogu.

Lisainfo: Tiiu Rüütle, 5302 9100