Partnerluskogu büroos, algusega kell 10 teostab PRIA kontrolli Põlvamaa Partnerluskogu 2020. a. tegevuskulude maksetaotluste kohta.