Toimub Partnerluskogu juhatuse väljasõidukoosolek Pühajärve Spa & Puhkekeskuses, Valgamaal.
 

Päevakord:

  1. 2022. a. rakenduskava kinnitamine
  2. Lühiülevaade Partnerluskogu igapäevatööst
  3. Covid-19 meetme sihtvaldkonnad ja mõõdikud
  4. Uue programmperioodi strateegia fookusteemad
  5. Info ja kohapeal algatatud küsimused