Partnerluskogu liikmete üldkoosolek toimub 26. mail algusega kell 18.00 Maanteemuuseumis.

Päevakorras:
 1.  Uuendatud strateegia tutvustamine
 2.  2013. a. majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni järelotsuse ja audiitori arvamuse kinnitamine
 3.  Põhikirja muutmine
 4.  2014. a. rakenduskava muutmine
 5.  Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
 6.  Jooksvad küsimused ja info

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100