Toimub juhatuse koosolek, 21. jaanuaril 2022 algusega kell 14:00 Partnerluskogu büroos, Kesk tn 20.

Päevakord:

  1. Liikmest lahkumise avalduse läbivaatamine.
  2. Audiitorteenuse tellimine 2021.a. rahandusinformatsiooni ülevaatamiseks.
  3. Ülevaade meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine” taotlusvooru tulemustest.
  4. Strateegia ettevalmistamise toetuse määruse eelnõu tutvustus.
  5. Projektitaotluste elluviimise hetkeseis.
  6. Tegevuskulude eelarve jääk ja selle kasutamine.
  7. Siseriikliku koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ omaosaluse katmine.
  8. Rahvusvahelisel konverentsil LINC2022 osalemine.
  9. Juhatuse õppereisi korraldamine.
  10. Info ja kohapeal algatatud küsimused.