Algusega kell 10 toimub Süvahavva Külakeskuses partnerluskogu kutsel ühisarutelu Põlvamaa Arenduskeskuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja maavalitsuse arendustöötajatega piirkonna vajaduste ja arengusuundade kaardistamiseks.

Info: Tiiu Rüütle, tel: 53029100