Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek algusega kell 14:00 Hotell Pesa seminariruumis (Uus tn 5).  

Koosoleku päevakord on järgmine: 

  1. Kandidaadi esitamine Eesti Leader Liidu juhatusse.
  2. LEADER projektide elluviimise hetkeseis.
  3. 2019. a. majandusaasta aruanne.
  4. Audiitori arvamus 2019.a. rahandusinformatsiooni kohta.
  5. Revisjonikomisjoni hinnang 2019.a. tegevusele ja ettepanek liikmemaksude kohta.
  6. Üldkoosoleku päevakorra, toimumise aja ja –koha kinnitamine.
  7. Info tegevusgrupi tööst ja ülevaade muudatustest LEADER meetme määruses.