Juhatuse koosolek toimub 19. aprillil algusega kl 13 Mooste Linakojas.
 

Päevakord:

1. Taotlusvooru tulemused
2. Projektitaotluste läbivaatamise, hindamise ja kinnitamise tegevuskava
3. Üldkoosoleku ettevalmistamine
4. Partnerluskogu kümnenda aastapäeva tähistamine
5. Ülevaade Leader meetme rakendumisest
6. Info ja jooksvad küsimused