Eesti Leader Liidu algatusel toimub Tartus PRIA büroos nõupidamine Riigihangete ja Leader meetme toetuse rakendamise teemal.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100