Algusega kell 17.00 toimub liikmete üldkoosolek Laheda vallas Ridali Lennuklubis.

Päevakord:
1. 2012 majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni järelotsus ja audiitori aruanne
2. Põhikirja muutmine
3. Volitus rakenduskava muutmiseks
4. Uue strateegia väljatöötamise protsess
5. Info ja kohapeal algatatud küsimused

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100