Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Jänedal Maamajanduse Infokeskuse korraldataval Leader tegevusgruppide infopäeval, kus teemaks on Leader-meetme 2014-2020 strateegia ettevalmistava toetuse määruse eelnõu tutvustamine ja arutelu.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100