Tegevmeeskond viibib LEADER tegevusrühmade esindajate infopäeval.

Infopäeva peamised teemad on:

  • LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamine.
    Maaeluministeeriumi  ja PRIA informatsioon LEADER-meetme ettevalmistamisest.
  • Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) kasutamise soovitused kohalike tegevusrühmade strateegiates. Struktuuritoetused 2021+ hoolekandes sh LEADER-meetodi abil toetatavatest tegevustest