Kagu-Eesti tegevusgruppide juhatused ja tegevmeeskonnad osalevad 5.-6.märtsil LEADER praktikatega tutvumise õppereisil Lätti.