Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek algusega kell 12:30 aadressil Kesk tn 20.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Ülevaade lõppenud taotlusvooru projektitoetuse taotluste hindamise protsessist.
2. Meede 1 “Ettevõtlusele hoo andmine” projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse
kinnitamine.
3. Meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine” projektitoetuse taotluste
paremusjärjestuse kinnitamine.
4. Meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond” projektitoetuse taotluste
paremusjärjestuse kinnitamine.
5. Meede 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“ projektitoetuse
taotluste paremusjärjestuse kinnitamine.
6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.