Toimub juhatuse koosolek algusega kell 14:00 Partnerluskogu büroos. 

Päevakord:

  1. Programmperioodi, üleminekuperioodi ja kriisi leevendamise meetme eelarve.
  2. 2021. a. rakenduskava muudatus.
  3. 2021. a. projektitoetuste taotlusvoor.
  4. Hindamiskomisjoni töö.
  5. Partnerluskogu liikmeskond.
  6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.