Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud uuringufirma teostab lisaks juuli algul toimunud uuringule Põlvamaa Partnerluskogu juhtkonnaga intervjuu, mille põhjal valmib kokkuvõte strateegia elluviimise tulemuslikkusest.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100