PRIA arendusspetsialist Ülle Märss viib läbi LEADER meetme taotlusvooru avamise infotunni algusega kl 13.