Alates selle aasta suvest on Lõuna-Eestis ringi rännates võimalik heita pilk piirkonna avastamist väärt paikadele läbi ajakirja National Geographic kollaste akende. Maastikele paigaldatavad säravkollased raamid jutustavad ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm.
Tegemist on kuue maakonna koostööprojektiga, mille on algatanud Lõuna-Eesti Leader
tegevusgrupid. Partneritena on kaasatud Lõuna-Eesti Turism ja maakondlikud turismiarendajad,EAS, ajakiri National Geographic Eesti, Tartu, Valga, Viljandi ja Mustvee linn ning tegevusgrupp Hollandist Ida-Groningenist.
Projekti eesmärk on piirkonnale tuntuse ja külastajate toomine ning kohaliku identiteedi
tugevdamine. Kollaste akende piirkondi hakkab tutvustama kohaturunduskampaania „Elu kahe maailma piiril“, mis kutsub nii eestimaalasi kui ka külalisi mujalt tutvuma Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse ja uuendusmeelsete ettevõtetega.
Avastamist väärt paikade väljavalimiseks toimus möödunud talvel ideevoor, milles osalesid kogukonnad, vallavalitsused ja ettevõtjad üle kogu Lõuna-Eesti. Ühtekokku esitati 115 võimalikku asukohta. Laiapõhjaline üldkomisjon (piirkondlikud arendusorganisatsioonid, Eesti Maaturism, PRIA,EAS, SA Lõuna-Eesti Turism ja ajakiri National Geographic Eesti) valis välja 21 paika, mis kõige paremini annavad edasi meie lugu ja väärtusi.
Väärtused, mida Lõuna-Eesti puhul oluliseks peame ja antud projektiga ühiselt rõhutada soovime,on hästihoitud loodus, mitmekülgne kultuuripärand ja rahvuslikud traditsioonid, kohalik toit, ehedad ja naturaalsed tooted, säästev ja jätkusuutlik elustiil ning tervis ja aktiivne puhkus.

National Geographicu kollaste akende asukohad Lõuna-Eestis:
TARTUMAAL: Tartu linn, Alatskivi loss ja Sibulatee piirkond, Saadjärv, Tõravere
observatoorium, Järvselja ürgmets;

VALGAMAAL: Valga linn, Barclay de Tolly mausoleum, Sangaste loss, Otepää kirik
ja linnamägi, Lüllemäe;

VÕRUMAAL: Vastseliina piiskopilinnus, Rõuge ürgorg, Urvaste kirik ja Uhtjärv,
Obinitsa küla;

PÕLVAMAAL:Räpina ajalooline süda, Podmotsa küla, , Postitee,Valgesoo raba;

VILJANDIMAAL: Võrtsjärve piirkond;

JÕGEVAMAAL: Mustvee linn;

Avaüritus 20. juunil Tartu Raekoja platsil 
17.45 Kogunemine Raekoja platsil. Algab kogukonnaetendus “Elu kahe maailma piiril”, kus osalevad erinevad tantsu- ja laulukollektiivid üle Lõuna-Eesti.
18.00-19.15 Tartu linna kollase akna pidulik avamine.