Tegevmeeskond osaleb ELL liikmete seminaril.

Eesmärgiks on läbi arutada uue perioodi LEADER rakendusmääruse viimane versioon ja olulisemad muudatused, mis on seotud lihtsustatud kulumeetodite kasutuselevõtuga.