Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb multifondide töörühma kohtumisel Mäos.

Teema – LEADER tuleviku stsenaariumite loomine, tuginedes Tartu deklaratsiooni sõnumitele Eestis.
Päeva juhib Krista Kõiv Maamajanduse Infokeskusest.

Rohkem infot: http://www.maainfo.ee/index.php?id=4915&page=3394&