Partnerluskogu osaleb Põlvamaa Arenduskeskuse eestvõttel toimuva piirkondliku tööhõive ja ettevõtluse arendamise tegevuskava arutelul.

Info Tiiu Rüütle
tel: 53 029100