Kell 10 algab Süvahavva Seltsimajas Kagu-Eesti Leader tegevusgruppide arutelu uue EL programmperioodi ühiste tegevuste teemal.

Arutelul osalevad tegevjuhid, strateegia eksperdid ja juhatuste/volinike koosoleku esindajad.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100.