Põlvamaa Partnerluskogu 2013 a. tegevuse auditeerimise läbiviimine.

Info Tiiu Rüütle, tel: 53029100