21. mail Jõelähtmel toimunud Eesti Leader Liidu korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning 2014 aasta tegevuskava ja eelarve.

Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsioonil on nüüdsest ka uus, seitsmeliikmeline juhatus. Esitati oma kandidaat Euroopa maalelu arenguks loodud LEADER ühenduse ELARD juhatusse. 

Liidu üldkoosolekul osalenud Anneli Kimmel ja Tanel Tang põllumajandusministeeriumist arutasid LEADER katuseorganisatsiooni ja ministeeriumivahelise koostöö üle.
Anneli Kimmel andis ülevaate uuest programmiperioodist ja 2014. aasta plaanitavatest tegevustest ning kutsus Liitu üles esitama ettepanekuid ja ootusi LEADER meetme rakendamiseks uuel programmperioodil.
Arutelu oli tõhus ning üksteist tunnustati seni astutud sammude ja tehtud tööde eest. Ühiselt oldi valmis ka edasiseks koostööks.

Eesti Leader Liidu uus seitsmeliikmeline juhatus valiti üldkoosoleku poolt põhimõttega, et võimalikult suur hulk liikmeid erinevatest piirkondadest oleks kaasatud Liidu juhtimisse. Juhatus valiti järgnevaks kolmeks aastaks.

Jätkuvalt ollakse avatud uutele liikmetele ning veel sellel aastal liitujad on 2014.a. liikmemaksust priid.

Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
555 373 60