Põlva valla Aarna küla keskuse laste rõõmuks sai kohalikku parki valmis lastele mitmekesist tegevust pakkuv mänguväljak.

Aarna külavanem Erki Rüütli sõnul kirjutasid nad Põlvamaa Partnerluskogule Leader programmi projekti, tänu millele saadi toetust lisaks ka Aarna pargi ja haljasalade korrashoiuks murutraktori ning trimmeri ostmiseks.

Plaanis on täiskasvanutele tegevuse pakkumiseks rajada samasse veel korvpalliplats ning laudadega istumiskohad.