Selle aasta projektide esitamise aeg on 1.-14. märts ja toetuseelarve miljon eurot.

Toetuseelarve jaguneb kolme rakendatava meetme vahel järgmiselt:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“ saab  500 000 eurot,
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ 250 000 eurot,
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“  250 000 eurot.

2016 aasta toetuseelarveks oli kolme meetme peale kokku 600 tuhat eurot.

2017 a. alguse seisuga on Põlvamaa Partnerluskogu poolt eelmisel aastal heakskiidetud projektidest poole aastaga osaliselt või täielikult ellu viidud ja maksetaotlus PRIA-le esitatud 19 projekti kohta, mis kinnitab, et meetmete eesmärgid on hästi töötanud ja taotlejad on olnud valmis investeeringuid kiiresti ellu viima.


Pildil üks 2016 a. lõpus elluviidud projekt – Kõlleste motopoiste klubihoone uus fassaad.

“Meil on põhjust olla tulevikku vaadates optimistlikud. Alanud aasta on seni suurima toetuseelarvega, mis ühes taotlusvoorus esitatavate Leader projektide vahel jagamisele läheb. Loodan, et taotlemine tuleb aktiivne ning tugev konkurents elavdab piirkonda,“ märkis partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Põlvamaa Partnerluskogule perioodiks 2015-2020 eraldatud Leader meetme rakendamise kogueelarve on 3,3 miljonit eurot, millest vähemalt 2,65 miljonit investeeritakse piirkonna ettevõtete, MTÜ-de/SA-de ja omavalitsuste kaudu.

Infot taotlemise ja toetusmeetmete kohta leiab siit.