Taotlusvoorus on 3 meedet. Meede 1 “Ettevõtlusele hoo andmine”, meede 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine” ja meede 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”.

Toetuste kogueelarve taotlusvooru kohta on pisut üle 880 000 euro. Ettevõtlusmeetmes on maksimaalne toetusesumma ühe projekti kohta 30 000 eurot ja teistes meetmetes 20 000 eurot. 

3. jaanuarist avaneb ka täiesti uus meede – meede 4 “COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine”. Seal on maksimaalne toetusesumma projekti kohta 20 000 eurot ja toetuse kogueelarve taotlusvoorus veidi alla 180 000 euro.

Taotlusi saavad esitada Põlva, Kanepi ja endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 7.-20. oktoobrini.